Hållbar utveckling

Hållbar utveckling grundar sig på tankar om en helhetssyn på människan och dess utveckling. Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling. Det är den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. Dessa tre dimensioner jobbar vi med för att de ska omfatta hela förskolans lärande, kunskap och omsorg.

Vi har en miljöpolicy som utvärderas årligen och är en av få förskolor i Göteborg som erhållit utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” från Skolverket med bland annat följande motivering:

"Förskolan Tindra, Eriksberg uppmuntrar barnen att vara delaktiga i frågor som rör dem själva och göra egna val utifrån mognad och situation" och "På Förskolan Tindra Eriksberg arbetar man aktivt för att utforma innemiljön och planera utevistelser som stimulerar till lek och lärande med hållbar utveckling som ledstjärna."

Vi förnyar vår ansökan vart tredje år.