Vår förskola

Förskolan har sju avdelningar. Sex är 1-5-årsavdelningar, en är 5-6-årsavdelning. Där leker och lär alla barn som går sina två sista terminer på förskolan Tindra, innan de börjar förskoleklass.

På varje avdelning har vi minst 3 heltidsanställda pedagoger som arbetar med barnen. De som tar hand om barnen hos oss är utbildade förskollärare eller barnskötare.

Vi har samma taxor som inom kommunen (maxtaxa gäller). Vi har egen kö där man kan ställa sig när man vill. Vi har flexibla vistelsetider för barn till föräldralediga (15h/v) och arbetssökande föräldrar (25h/v), det innebär att familjen i samråd med personalen bestämmer vilka tider barnen vistas på förskolan.

Våra öppettider är kl.7.00- 17.30, vardagar.

Vi har två studiedagar per termin då personalen är på utbildning och planerar för verksamheten. Då är förskolan stängd.

Vi stänger fyra veckor under sommaren.